Trendwatching

Is het in de gaten houden van ontwikkelingen op het gebied van mode, design en levenshouding. Trends duren soms wel 10 jaar maar meestal korter. Trends zijn meestal groeps-, tijds- en plaatsgebonden. Er zijn kortdurende vluchtige hypes maar er zijn ook tendensen. Mensen hechten minder belang aan tradities, normen, waarden en groepsgevoel. Kortom de individualiteit neemt toe. Echtlanda kan voor u of uw bedrijf de toekomstige markt in beeld brengen.
 
RAW TIMES
[1]
Copyright © 2007 Echtlanda.nl - Bezoekers: 187363

www.egstudio.nl